Energihyddan AB | Energihyddan AB

Energihyddan AB

Energihyddan producerar närfjärrvärme i småhusområden dit den vanliga fjärrvärmen inte når. Vi har som idé att bygga mindre värmecentraler och ansluta hushåll till våra små närfjärrvärmenät. Genom att vi har mycket små förluster i våra nät och producerar värmen på ett effektivt sätt kan vi hålla konkurrenskraftiga priser.